De Adviesraad Sociaal Domein is er voor u.

De Adviesraad Sociaal Domein Oosterhout is een luisterend oor. Heeft u het gevoel tegen een muur van regels en bureaucratie aan te lopen,
onrecht te ervaren of kunt u de gemeentelijke instanties en plaatsen niet bereiken? Laat het ons dan weten. Ideeën, suggesties en positieve ervaringen zijn ook welkom.

Wij verzamelen ervaringen van de bevolking. Dit kunnen ervaringen zijn die gaan over thema’s zoals de zorg, sociale voorzieningen, participatie, werk, inkomen, armoede, schuldhulpverlening, jeugdzorg, eenzaamheid en toegankelijkheid. Deze ervaringen vormen de basis van onze adviezen.
Adviezen die we gevraagd en ongevraagd geven aan het college van Burgemeester en Wethouders. Het college is verplicht iets met deze adviezen te doen.

Uw kennis is onze input

Ons doel? Dat iedere burger goed mee kan doen in onze samenleving en wij elkaar als Oosterhoutse burgers helpen waar mogelijk.
Als onze adviezen aan het college van Burgemeester en Wethouders hieraan kunnen bijdragen, dan zijn wij dik tevreden.

Wij maken graag kennis met bewoners van de Gemeente Oosterhout die vanuit eigen betrokkenheid en ervaring input kunnen geven.
Hierbij zijn wij ook erg geïnteresseerd in de input van jongeren.

Loopt u ergens tegenaan? Heeft u het idee dat iets beter kan? Laat het ons weten.

Visie sociaal domein

Na gesprekken met de inwoners van Oosterhout hebben wij een notitie opgesteld voor de gemeente.
Zie hieronder deze notitie en de reactie van de gemeente hierop. 

Notitie visie sociaal domein

Ambtelijke reactie op advies verdiepende gesprekken Adviesraad

Op de hoogte blijven? Volg ons op Facebook.