De Adviesraad Sociaal Domein is er voor u.

De Adviesraad Sociaal Domein Oosterhout (ASDO) is een luisterend oor.

Wij verzamelen ervaringen van de bevolking. Dit kunnen ervaringen zijn die gaan over thema’s zoals de zorg, sociale voorzieningen, participatie, werk, inkomen, armoede, schuldhulpverlening, jeugdzorg, eenzaamheid en toegankelijkheid. Deze ervaringen vormen de basis van onze adviezen.
Adviezen die we gevraagd en ongevraagd geven aan het college van Burgemeester en Wethouders. Het college is verplicht iets met deze adviezen te doen.

Uw kennis is belangrijk voor ons

Ons doel?

Dat iedere burger goed mee kan doen in onze samenleving en wij elkaar als Oosterhoutse burgers helpen waar mogelijk.
Als onze adviezen aan het college van Burgemeester en Wethouders hieraan kunnen bijdragen, dan zijn wij dik tevreden.

Wij maken graag kennis met bewoners van de Gemeente Oosterhout die vanuit eigen betrokkenheid en ervaring input kunnen geven.
Hierbij zijn wij ook erg geïnteresseerd in de input van jongeren.

Loopt u ergens tegenaan? Heeft u het idee dat iets beter kan? Laat het ons weten.

De ASDO is zelfstandig en functioneert onafhankelijk van de gemeente. Wij zijn er dus voor u.

Waarom een adviesraad?

De gemeente heeft een klankbord nodig om te checken of de voorgestelde plannen wel de juiste zijn.
Daarom bestuderen en bespreken wij deze voorstellen in onze eigen werkgroepen én met personen uit het eigen netwerk, de maatschappelijke partners etc.
Al deze organisaties staan weer in contact met inwoners uit Oosterhout. De adviesraad kan een schakel/brug zijn tussen de burger en de gemeenteraad.
Door gemeentelijke stukken mee te lezen kunnen wij advies geven m.b.t. de leesbaarheid naar de burger toe.