De Adviesraad Sociaal Domein (ASDO)

De Adviesraad Sociaal Domein (ASDO) is zelfstandig en functioneert onafhankelijk van de gemeente.
Wij geven onafhankelijk en deskundig advies aan het college van burgemeester en wethouders.
Dit doen wij door -indien gewenst- bij het uitgeven van onze adviezen gebruik te maken van ons eigen netwerk en de maatschappelijke organisaties.
Hoe beter onze ASDO leden weten wat er leeft op sociaal maatschappelijk gebied binnen onze gemeente, des te beter zijn zij in staat om het beleid van de gemeente te beoordelen. Wij pakken geen persoonlijke problemen op. Wel het beleid waar het probleem door ontstaat.

Onze missie?
Iedereen heeft gedurende zijn levensloop wel eens hulp nodig. Soms lopen een kind en zijn ouders tegen een probleem aan of heeft iemand op leeftijd wat extra ondersteuning of een voorziening nodig om thuis te kunnen blijven wonen.
Onze missie is te signaleren wat er over het hoofd wordt gezien bij het maken van beleid. Dit kan in de praktijk voor iemand het verschil maken.

De oplossingen hiervoor zijn niet altijd ingewikkeld. Wij doen dit door beleidsplannen kritisch na te lopen en te checken.
Maar ook door ongevraagd advies te geven aan de hand van alle informatie die we in het sociaal domein ophalen.

Waarom een adviesraad?
De gemeente heeft een klankbord nodig om te checken of de voorgestelde plannen wel de juiste zijn.
Daarom bestuderen en bespreken wij deze voorstellen in onze eigen werkgroepen én met personen uit het eigen netwerk, de maatschappelijke partners etc.
Al deze organisaties staan weer in contact met inwoners uit Oosterhout. De adviesraad kan een schakel/brug zijn tussen de burger en de gemeenteraad.
Door gemeentelijke stukken mee te lezen kunnen wij advies geven m.b.t. de leesbaarheid naar de burger toe.

Extra aandacht 
De adviesraadsleden kunnen adviseren vanuit verschillende perspectieven: eigen perspectief (als inwoner), vanuit het perspectief van een vrijwilliger, mantelzorger, buur, iemand die gebruik maakt van de WMO. Iedere inwoner van Oosterhout is onderdeel van de Oosterhoutse samenleving.
Kwetsbare inwoners vinden het soms ingewikkeld om hun ervaringen te delen en/of om verbeter- en aandachtspunten binnen het sociaal domein aan te geven.
De leden van de ASDO zijn dan ook zeer toegankelijk voor informatie vanuit deze achterban, bijvoorbeeld via de belangenbehartiging organisaties.

Werkgroepen
De werkgroepen zijn ingedeeld naar thema binnen het sociaal domein, en zijn divers samengesteld.
De leden van de werkgroep hebben expertise, ervaring en/of binding met het betreffende thema. De ‘trekker’ van de werkgroep is altijd een ASDO lid.
Op deze manier wil de ASDO de betrokken wethouders en de gemeenteraad zo goed mogelijk adviseren.

Interesse in de werkgroep? Meld je aan via [email protected]

.