Wat is het?

Het sociaal domein is eigenlijk een verzamelnaam. Een verzamelnaam voor alle organisaties, diensten en voorzieningen die mensen ondersteunen. Maar ook om de leefbaarheid voor de mensen te vergroten en het meedoen (participatie) in de maatschappij te bevorderen.

Je hebt het dan over zorg, welzijn, onderwijs, gezondheidszorg en opvoeding. Maar ook inburgering en het sociaal actiever maken van mensen valt daaronder.

Voor wie is het?

Het sociaal domein is er voor mensen die het (tijdelijk) niet redden. De gemeenten en de sociale diensten hebben als taak deze mensen te ondersteunen zodat ze hopelijk snel weer zelfstandig kunnen functioneren. Dat betekent dat ze gaan kijken wat er nodig is om de mensen weer beter te laten functioneren. Maar ook dat ze kijken wat de mensen zelf nog wél kunnen.