De adviesraad bestaat uit 9 leden. 

Dagelijks Bestuur:
Leny van der Ende (voorzitter)
Desirée Langerhuizen (secretaris)
Miranda Verschuren (ambtelijk secretaris, geen lid)

Overige leden:
Khadija Baraki
Marlies Bouwens
Arnold Janssen
Will Mullaert
Toos Oomen
Hans Parie
Bert Schuur

Binnen de adviesraad hebben we verschillende werkgroepen waarin bewoners van Oosterhout zitting kunnen nemen en mee mogen denken over onderwerpen die de adviesraad aangaan. Zie werkgroepen.

Naast deze werkgroepen maakt de adviesraad ook gebruik van een klankbordgroep. Op ons verzoek beantwoorden de leden van de klankbordgroep vragen over een advies dat wij willen opstellen. Zo praten Oosterhoutse inwoners mee in het sociale domein. Wilt u lid worden van deze klankbordgroep laat het ons dan hier weten.

De adviesraad komt maandelijks bijeen. Deze bijeenkomsten zijn openbaar en ook u kunt daaraan deelnemen, u dient zich hier vooraf aan te melden, zie onze agenda.

Een overzicht van de verslagen van onze maandelijkse bijeenkomsten vindt u hier.

Een overzicht van gevraagde en ongevraagde adviezen, zoals door ons uitgebracht, vindt u hier.

De adviesraad heeft een huishoudelijk reglement. Dit vind u hier.