Leden adviesraad Sociaal Domein Oosterhout

De adviesraad bestaat uit 8 betrokken en enthousiaste leden, ieder met een eigen expertise. Ieder van ons vindt het erg belangrijk dat alle bewoners van de gemeente Oosterhout zich gehoord voelen. Wij zetten ons hier graag voor in, want leven in een prettige gemeente is iets waar iedereen recht op heeft en wat we enkel samen kunnen bereiken. Naast de adviesraad hebben wij ook een aantal werkgroepen.

Structuur Adviesraad:

Dagelijks Bestuur:

 • Leny van der Ende (voorzitter)
 • Desirée Langerhuizen (secretaris)
 • Miranda Verschuren (ambtelijk secretaris, geen lid)

Overige leden:

 • Marlies Bouwens
 • Arnold Janssen
 • Will Mullaert
 • Toos Oomen
 • Bert Schuur
 • Hans Parie

Werkgroep wonen, welzijn en zorg (WWZ)

 • Bert Schuur (voorzitter)

Werkgroep jeugd:

 • Toos Oomen (voorzitter)

Werkgroep participatie:

 • Hans Parie (voorzitter)

Werkgroep armoede en minima

 • Desirée Langerhuizen (voorzitter)